Kadim İstanbul Stratejik Turizm Master Planı

Kadim İstanbul Stratejik Turizm Master Planı’nda İstanbul’un özgün değerlerini, yerel özelliklerini hedeflerinde dikkate alarak geliştirmek; bu değer ve özelliklere saygı göstererek, değerlerin geçmişten geleceğe kesintisizliğini sağlamak ve şehrin kültür ekonomisini İstanbullu ile birlikte güçlendirmek temel amaç olarak benimsenmiş; hedefler ve stratejiler bu doğrultuda geliştirilmiştir. Plan, İstanbul’un potansiyelleri doğrultusunda alternatif türlerle çeşitlendirilmiş kültür odaklı turizm anlayışıyla hazırlanmıştır.