İSTANBUL TURİZM PLATFORMU KOMİSYONLARI

Komisyonların görevleri:

  • Spesifik konularla ilgili görüşlerin aktarılması
  • Sektörle ilgili sorunların tespit edilmesi ve ilgili komisyonda gündeme alınması
  • Sektöre dair proje hazırlanmasına öncülük edilmesi