Danışma Kurulu

Danışma Kurulunun görevleri:

  • Platformun çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak
  • Platform çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak
  • Gerektiğinde, alınacak kararlar ve yapılacak uygulamalar konusunda eğilim belirlemek

Başdanışman

Bahattin Yücel

XX. Dönem Turizm Bakanı

Kurul Üyeleri

Alper Ertübey

İstanbul Rehberler Odası – Delege

Aydın Karacabay

Levni Hotels – Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent Ünal

TÜYAP – Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

Cemil Hakan Kılıç

İstanbul Ticaret Odası – Oda Müşaviri

Çetin Gürcün

TÜRSAV – Genel Müdür

Deniz Tüfekçi

Seventur Turizm Seyahat Acentesi – Yönetici

Faruk Pekin

Fest Travel – Yönetim Kurulu Başkanı

Ferzan Çelikkanat

TTYD – Yönetim Kurulu Üyesi

İlker Ünsever

TÜRSAB – Hukuk Başdanışmanı

Kasım Zoto

TÜROB – Koordinatör

Kazım Akşahin

İBB – Meclis Üyesi

Köksal Holoğlu

Sağlık Turizmi Geliştirme Derneği – Başkan

Melek Gözübüyük

CTC Turizm – Genel Müdür

Metin Kozak

Kadir Has Üniversitesi – İletişim Fakültesi Dekanı

Muhterem İlgüner

Marka Şehir – Kurucu Üye

Oğuz Demir

Sözcü TV – Ekonomist

Vedat Dilber

TURYİD – Genel Koordinatör