İstanbul Turizm Platformu İBB birimleri, sektör örgütü temsilcileri, dernek/vakıf/STK temsilcileri ile birlikte, turizm sektöründe koordinasyon, entegrasyon, katılım, planlama, tasarım ve proje geliştirme işlevlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmayı; turizmin sorunlarını sektörün içinde yer alan kişilerden dinleyerek, çözüm üretmeyi amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne katkı sağlayan bir platformdur.

245 kurumdan 329 temsilciyi bünyesinde barındıran İstanbul Turizm Platformu,  Danışma ve Koordinasyon Kurulları ile 23 Turizm Komisyonundan oluşur.

Platform Vizyonu

İstanbul Turizm Sektörünün Sürdürülebilir,  Kapsayıcı ve Katılımcı Şekilde Gelişmesi

Platform Hedefleri

İstanbul Turizm Platformu’nun hedefi, turizm sektörünün aşağıdakileri yakalamasıdır.

İstanbul’un özgün değerlerini, yerel özelliklerini hedeflerinde dikkate alarak geliştirmek; bu değer ve özelliklere saygı göstererek, değerlerin geçmişten geleceğe kesintisizliğini sağlamak

Şehrin kültür ekonomisini İstanbullu ile birlikte güçlendirmek

Turizm gelirlerini artırmak

Turist sayısını artırmak

Kişi başı turizm harcamasını yükseltmek

Turistlerin kalış sürelerinin uzatmak

Turistlerin tekrar gelmelerini sağlamak

Rakip destinasyonlarla yarışabilen güçlü bir sektör geliştirmek

İstanbul Turizm Platformu paydaş listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Bize katılın