İstanbul Turizm Platformu, 258 kurumdan 370 temsilcisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve turizm sektörü arasında bağlantı kuran; turizme dair sorunları ve çözüm önerilerini sektörün kendisinden dinleyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine aktaran, yeri geldiğinde; sektör ve İBB’nin ilgili paydaşlarını bir araya getirerek, iletişimi sağlayan bir yapıdır. Danışma Kurulu, Koordinasyon Kurulu ve 24 Turizm Komisyonundan oluşur. Turizm sorunlarını ve çözümlerini, ortak akılla belirler, yönetişim ve iletişim işlevlerini kullanır ve kısa sürede çözmeye odaklanır. İstanbul Turizm Platformu, İstanbul turizm sektöründe, sürdürülebilir, kapsayıcı, katılımcı ve teşvik edici bir rol üstlenir.

Platform Vizyonu

İstanbul Turizm Sektörünün Sürdürülebilir,  Kapsayıcı ve Katılımcı Şekilde Gelişmesi

Platform Hedefleri

İstanbul Turizm Platformu’nun hedefi, turizm sektörünün aşağıdakileri yakalamasıdır.

İstanbul’un özgün değerlerini, yerel özelliklerini hedeflerinde dikkate alarak geliştirmek; bu değer ve özelliklere saygı göstererek, değerlerin geçmişten geleceğe kesintisizliğini sağlamak

Şehrin kültür ekonomisini İstanbullu ile birlikte güçlendirmek

Turizm gelirlerini artırmak

Turist sayısını artırmak

Kişi başı turizm harcamasını yükseltmek

Turistlerin kalış sürelerinin uzatmak

Turistlerin tekrar gelmelerini sağlamak

Rakip destinasyonlarla yarışabilen güçlü bir sektör geliştirmek

İstanbul Turizm Platformu paydaş listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Bize katılın