18 Kasım 2019 tarihinde lansmanını gerçekleştiren İstanbul Turizm Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve turizm sektörü arasında bağlantı kuran; turizme dair sorunları ve çözüm önerilerini sektörün kendisinden dinleyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine aktaran; yeri geldiğinde sektör ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili paydaşlarını bir araya getirerek, iletişimi sağlamaya odaklanan bir yapıdır.

Platformun amacı turizmin önde gelen paydaşlarını bir araya getirerek komisyon ve çalışma grupları aracılığıyla İstanbul’un turizm potansiyelinin geliştirilmesi adına ortak akılla çalışmalarına devam etmektir.

İstanbul Turizm Platformu, yaklaşık 300 sektör temsilcisinin yer aldığı Danışma Kurulu ve Pazarlama ve Tanıtım, Kültür Turizmi, Destinasyon Yönetimi, MICE ve Event Turizmi, İnsan Kaynağı Yönetimi, Kültür Sanat, Sağlık Turizmi, Gastronomi Turizmi, Deniz Turizmi ve Spor Turizmi Komisyonlarından oluşmaktadır.

Platform Vizyonu


İstanbul Turizm Sektörünün Sürdürülebilir,  Kapsayıcı, Korumacı ve Katılımcı Şekilde Gelişmesi

Platform Görevleri

  1. Turizm bileşenleri ile İBB ve İBB İştirakleri arasında işbirliklerinin oluşturulması ve artırılması,
  2. Toplum için turizm çerçevesini güçlendirerek kentimizde daha çok insanın sektörden gelir elde etmelerini sağlayacak ürün ve hizmet çeşitliliğini geliştirmek,
  3. DMO yapısı olarak geliştirilmesi için ekip oluşturulup ön hazırlık çalışması yürütmektir.

İstanbul Turizm Platformu paydaş listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Bize katılın