İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi

2012 yılında başlanan çalışmada, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İBB işbirliğiyle İstanbul Turizm Master planına yönelik veriler toplanarak derlenmiştir. Yapılan araştırmalar ve analizler doğrultusunda farklı aşamaların detaylı şekilde ele alındığı raporlar oluşturulmuştur ve bu çalışma 2014 yılında yayınlanan Kadim İstanbul Stratejik Turizm Master Planına altlık oluşturmuştur. Çalışma 4 bölümden oluşmaktadır.

  • Bölüm 1: İstanbul Turizm Planlamasına Temel Oluşturacak Veri Envanterinin İncelenmesi
  • Bölüm 2: Sentez
  • Bölüm 3:  İstanbul Turizm Vizyonu ve Stratejileri
  • Bölüm 4: İstanbul’da Turizmin Geleceği İçin Genel Değerlendirmeler ve Mekansal Öngörüler