Hotel Gazetesi Röportajı

“İstanbul Hala Keşfedilmemiş Bir Destinasyon”

İstanbul Turizm Platformu Direktörü Sayın Dr. Şengül Altan Arslan Hotel Gazetesine konuk oldu.

İstanbul Turizm Sektörünün Sürdürülebilir, Kapsayıcı ve Katılımcı Şekilde Gelişmesi, turizm sektörünün; İstanbul’un özgün değerlerini, yerel özelliklerini hedeflerinde dikkate alarak geliştirmek; bu değer ve özelliklere saygı göstererek, değerlerin geçmişten geleceğe kesintisizliğini sağlamak, şehrin kültür ekonomisini İstanbullu ile birlikte güçlendirmek, turizm gelirlerini artırmak ve rakip destinasyonlarla yarışabilen güçlü bir sektör oluşturmak hedefiyle kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İstanbul Turizm Platformu’nun Direktörü Sayın Dr. Şengül Altan Arslan turizm sektörünün sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini ifade etti.

Sayın Dr. Şengül Altan Arslan:

Krizler Turizm Sektörünü Değişime Zorladı

Turizm sektörü, Covid-19 küresel salgınıyla birlikte, yaşadığı sorunların yanına farklı sorun alanları ekleyen yepyeni bir durumla karşı karşıya kaldı. Pandemi süresince dünya genelinde birçok radikal önlem uygulandı. Hem uygulanan önlemler, hem de krizlerin doğal sonucu olan davranış/anlayış değişiklikleri, her krizde olduğu gibi değişimleri beraberinde getirdi, daha doğru bir ifade ile sektörü değişime zorlamaya başladı. Pandeminin sona ermesiyle toparlanmaya başlayan, hızlı bir ivmeyle büyümeye devam eden turizm sektörünün önemi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için daha da arttı. Gezginler için keşfedilmemiş yeni destinasyonlar anlamına gelen bu yerler arasında İstanbul’a özel bir yer açmanın yerinde olacağına kuşku yok. Zira popüler destinasyonlar kadar bilinirliği olan İstanbul, çeşitli ve kendine özgü zengin turizm deneyimlerine imkân veren doğal ve kültürel mirasa sahip olmasıyla halen keşfedilmemiş destinasyon olma özelliğini koruyor. Bu anlamıyla çok önemli bir turizm pazarı sorunlarına rağmen hizmet kalitesini artırmaya çalışan, İstanbul’un turizme ilişkin eşsiz ekosistemine dair farkındalığı olan ve buna uygun bir hizmet anlayışıyla, özveriyle çalışan sektör paydaşları, İstanbul ve ülkemiz turizminin geleceği için çok değerli. Ancak paydaşların çabaları sektörü ayakta tutmak için elbette tek başına yeterli olmuyor. Dünya değişiyor ve tüm dinamikleriyle bu değişime adapte olan, turizmin insanlar anlamındaki değişimini öngörebilen ülkeler turizm sektöründe ileriye gidiyor. Türkiye’nin 1980’li yıllardan sonra hızla gelişen ve ekonominin motor güçlerinden biri haline gelmesine vesile olan turizm atılımını, tüm dünyada yaşanan, turizmdeki kavramsal değişimini içselleştirerek yeniden başarmaktan başka seçeneği yok. Özellikle turizm anlayışındaki değişiklikten sonra bu süreçte lokomotif olma potansiyeli en yüksek olan kent özelliğini taşıyan İstanbul’ dan daha iyi alternatif olmadığı konusunda eminim sektördeki birçok kişi mutabık kalacaktır…

Röportajın devamına buradan ulaşabilirsiniz.