Sürdürülebilir Turizm İçin Birlikte Düşünmek:11 Büyükşehir Belediyesi Turizm Birimleri Çalıştayı

23 – 24 Aralık 2021’de gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Turizm İçin Birlikte Düşünmek” konulu 11 Büyükşehir Belediyesi Turizm Birimleri Çalıştayı, turizm sektör örgütlerinden 6 temsilci, İstanbul Turizm Platformu’ndan 7 temsilci, büyükşehir belediyelerinden 15 temsilci ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 11 temsilcinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Çalıştayda İstanbul Turizm Platformu Direktörü Sn. Özcan Biçer ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Şengül Altan Arslan açılış konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Ardından İstanbul Turizm Platformu’nun çalışmalarının yer aldığı sunum ile video gösterimi yapılmış ve devamında da oturumlar başlatılmıştır.

Sürdürülebilir Turizm için Birlikte Düşünmek: On Bir Büyükşehir Belediyesi Turizm Birimleri Çalıştayı’nın ikinci gününde büyükşehir belediyeleri ortak bir sonuç bildirisi hazırlamıştır.