İBB Deniz Birimleri Toplantısı

İstanbul Turizm Platformu’nun daveti ve İBB Şehir Planlama Müdürlüğü Kentsel Analiz Şefliği’nin katkısıyla 15 Nisan 2022 tarihinde İBB Deniz Birimleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı gündemi Marmara Denizi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanı sonrası yaşanan durumlar ile birimlerin hizmet ve uygulamalarındaki ihtiyaçları olarak belirlendi. 

Toplantıya Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Altyapı Projeler Müdürlüğü, Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü, Turizm Müdürlüğü, Strateji Müdürlüğü, Toplu Taşım Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü, Şehir Hatları, İSTMARİN, BİMTAŞ katılım sağladı.

İBB Deniz Birimleri arasındaki iletişim, işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek üzere bir kurumsal gelişim sürecinin takip edilmesinin genel ve ortak bir ihtiyaç olduğu hususu öne çıktı. Toplantıda İstanbul geneli deniz ve kıyılarda yaşanan ana sorunlar, İBB Deniz Birimlerinin teknik, idari ve saha uygulama kapsamında ihtiyaçlar ve öneriler paylaşıldı.