Güvenlik Komisyonu

İstanbul’un turistler tarafından rahatça ziyaret edilip, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul’da turist güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ile kentin güvenli hale getirilmesi amaçlamaktadır.

Moderatör

Nilgün Çolpan Erkan

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Öğretim Üyesi

Komisyon Üyeleri

Ali Kemal Ceylan

ICORP Turkey – Güvenlik Uzmanı, Üye

Orhan Yıllar

İstanbul Rehberler Odası – Üye

Pelin Pınar Giritlioğlu

İstanbul Üniversitesi – Öğretim Üyesi

Şule Kaya

Bilim Üniversitesi – Öğretim Üyesi

Tuba Koca

Yüksek Şehir Plancısı

Zeynep Gül Ünal

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü – Öğretim Üyesi