Eğitim Turizmi Komisyonu

İstanbul’un eğitim turizmi alanındaki eksiklerini belirmekte, bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmaktadır. Eğitim turizminin düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi ve İstanbul’un eğitim turizminde çekici hale gelmesi için toplantılar yaparak önerilerde bulunmaktadır.

Moderatör

Yüksel Türemez

TÜRSAB – Boğaziçi BTK Başkanı

Komisyon Üyeleri

Ahmet Çelik

İstanbul Otelciler Odası – Yönetim Kurulu Üyesi

Armağan Yağcı Bayrak

Rehber

Ayla Heyfegil

TTYD – Yönetim Kurulu Üyesi

Bülend Arıduru

İstanbul Aydın Üniversitesi – Öğretim Üyesi

Bülent Demirci

TOSHİD – Genel Koordinatör

Deniz Akar

Yurtdıışı Yurtiçi Eğitim Turizmi – Genel Müdür

Göksenin Atamer İleri

İstanbul Gönüllüleri

İbrahim Büyükyüksel

Yeditepe Üniversitesi – Öğretim Görevlisi

Nurcan Özmen

İstanbul Otelciler Odası – Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Sözer

Eğitim Turizmi Derneği – Başkan

Servet İtik

Mosttur Seyahat Acentesi – Kurucu, Şirket Sahibi