DİREKTÖR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin turizm sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına, İstanbul Turizm Platformu bünyesinde bulunan bütün paydaşları sürece dahil ederek katkı sunuyoruz. Süreci, turizm sektör örgütleri, üniversiteler, duayenler, dernekler, vakıflar ve STK’lar ile birlikte yürütüyor, İBB ve sektörün entegrasyonunu sağlıyoruz.

Turizm sektörünün gelişiminde emekleri olan deneyim ve donanım sahibi üyelerimiz ile beraber, geçmiş dönemde edinilen tecrübelerden faydalanarak geleceği birlikte planlıyoruz.

İstanbul Turizm Master Planı çalışmalarımızı stratejik bir biçimde yürütüyor, çalışmalarımızı yürütürken uluslararası rekabetin içerisinde doğru kararlar alarak ilerliyoruz. Sektörün geçmişte yaşadığı deneyimleri göz önüne alarak, sektör temsilcilerini dinleyerek ve turizme ait verileri kullanarak geleceği tüm turizm paydaşlarıyla inşa ediyoruz.

İstanbul Turizm Platformu olarak, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Haziran 2019’dan itibaren çalışmalara başladık ve kuruluşumuzu, 18 Kasım 2019 tarihinde ‘İstanbul Senin Turizm Geleceğin’ sloganıyla İBB yönetimi ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği Tanıtım Toplantısıyla kamuoyuna duyurduk. 20 Ocak 2020 tarihinde 248 turizm paydaşı, STK, özel sektör, kamu temsilcileri ve uzmanların katılımıyla İstanbul Turizm Çalıştayını gerçekleştirdik. Çalıştayda turizm sektörünün problemlerini, bu problemlere yönelik çözüm önerilerini ve turizmin geleceğini tartıştık.

İstanbul’da farklı turizm sektörlerinde faaliyet gösteren, proje geliştiren, içerik üreten; meslek kuruluşları, sektör örgütleri, kamu kuruluşları, işletmeler, akademisyenler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin bir araya geldiği çalıştayda turizm türleri ve temel fonksiyonlarını içeren masalar oluşturduk. Oluşturulan masalar kendi temalarına dair sorun, öneri ve projeleri dile getirdi. Bu temalara yönelik komisyonlar kurduk.

Covid-19 sürecinde “Birlikte Başaracağız Projesi” kapsamında 24.03.2020 tarihinde sağlık çalışanları için ücretsiz konaklama desteğine yönelik çalışmalara başladık. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 50 konaklama tesisi ile 2023 oda için anlaştık. 6 Nisan itibariyle sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak konaklaması sürecini başlattık ve başvurusu onaylanan 3371 sağlık çalışanına toplam 115 gün konaklama (216.290 geceleme) hizmeti sunduk.

Pandemi döneminde de 23 turizm komisyonumuzla, İstanbul turizmini geliştirmek, tanıtmak ve uluslararası etkinlikleri İstanbul’a çekmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstanbul’da gerçekleştirilmekte olan turizme değen tüm projelere katkı sağlamaya ve turizmin geliştirilmesi adına yeni projeler üreterek, İstanbul turizmini pandemi sonrası sürece hazırlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Özcan BİÇER
İstanbul Turizm Platformu Direktörü